Nový OPIK zaměřený na cirkulární ekonomiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo sedmý díl zpravodaje "OPIK" pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podnikatelé v něm naleznou praktické rady, informace o výzvách, novinky, zkušenosti žadatelů a důležité kontakty.

V novém vydání dvouměsíčníku MPO OPIK se čtenáři dozví mimo jiné o možnostech podpory firemního přechodu na cirkulární ekonomiku, tedy na šetrnější zacházení se zdroji a udržitelný přístupu k životnímu prostředí. Projekty s pozitivním vztahem k životnímu prostředí jsou v hodnotících procesech bonifikovány a umožní tak snadnější splnění požadovaných kritérií. V současnosti je otevřeno šest výzev na inovace a ekoenergii (Úspory energie, Inovační vouchery, Úspory energie – Energeticky efektivní budovy, Technologie – Průmysl 4.0, Poradenství a Obnovitelné zdroje).

Zpravodaj přináší také informace o snížení administrativní zátěže žadatelů, kdy nově nebudou muset administrovat výběrová řízení s nižšími předpokládanými hodnotami. Např. u zakázek na dodávky a/nebo služby, které zadávají ostatní zadavatelé, byl limit pro povinnost výběrového řízení zvýšen z původní předpokládané hodnoty 500 000 Kč a více bez DPH nově na 2 000 000 Kč bez DPH.

Představeny jsou také další výzvy ze všech prioritních os či nástroj inovačních voucherů pro malé a střední podnikatele. Mezi podporované aktivity u výzvy Inovační voucehry patří nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.

Všechna čísla zpravodaje OPIK naleznete na webu MPO.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět