Svaz upozorňuje Evropskou komisi na nedostatečnou kvalitu návrhu nařízení ePrivacy

Společný dopis adresovaný komisařce Jourové a komisaři Šefčovičovi vyjadřující stanovisko SP ČR, slovenské RÚZ, polské ZIPSEE, rakouské IV a dánských asociací DI a DIF k aktuálnímu stavu projednávání návrhu nařízení ePrivacy byl odeslán dne 30. října 2019. Jedná se o iniciativu navazující na předchozí společný dopis, který jsme zaslali zástupcům finského předsednictví a členům pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost.Finské předsednictví v rámci urychlení projednávání návrhu nařízení ePrivacy skutečně dosáhlo jistého pokroku, ale i nadále máme pochybnosti o kvalitě a srozumitelnosti textu, jeho působnosti, souladu s GDPR a dalšími relevantními předpisy jako je např. Kodex pro elektronické komunikace. Proto se obracíme přímo na komisařku Jourovou a komisaře Šefčoviče a jejich týmy, aby v zájmu zamezení negativních dopadů na evropský průmysl zahájili diskusi s členskými státy a finským předsednictvím o budoucnosti návrhu nařízení ePrivacy. V této souvislosti nadále aktivně spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Stálým zastoupením v Bruselu, protože považujeme za naprosto zásadní, aby bylo dosaženo takové kvality textu, která zajistí právní jistotu a jasný výklad pro praktické provádění nařízení napříč digitální ekonomikou EU.

V rámci aktuálního vývoje se finské předsednictví rozhodlo předložit návrh nařízení ke schválení Výboru stálých zástupců (COREPER), který se bude konat 22. listopadu. Svaz v tomto kontextu nadále apeluje na Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby tento postup nepodpořilo, protože text není připraven pro posun do další fáze projednávání.

Více zde

kategorie Z hospodářské politiky
zpět