Soutěž MPO na podporu inovací byla zahájena

První soutěž programu The Country for the Future na podporu zavádění inovací do praxe v malých a středních firmách byla MPO již vyhlášena. Svaz průmyslu prosadil některé své návrhy.

Svaz průmyslu v diskusi s MPO při nastavování podmínek uplatňoval větší důraz na Průmysl 4.0 a ekonomický dopad projektů či sjednocení podmínek s dalšími poskytovateli, např. u režijních nákladů.

Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v podnicích, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby. Podpořeny budou projekty, jejichž výsledky budou obsahovat do praxe zavedený nový nebo podstatně zdokonalený výrobek, službu či proces.

Žádosti o podporu lze podávat do 8. ledna 2020. Pro rok 2020 je na podporu vybraných projektů alokováno cca 340 mil. Kč, pro celou dobu řešení projektů pak 1 mld. Kč. Projekty mohou být řešeny maximálně 36 měsíců.

Žádost o podporu programového projektu do veřejné soutěže podá uchazeč tak, že v soutěžní lhůtě odešle v systému ISTA elektronickou přihlášku se všemi požadovanými přílohami a následně systémem vygenerované potvrzení podání zašle společně s Čestným prohlášením ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele datovou zprávou.

Více zde
kategorie Z hospodářské politiky
zpět