Možnosti podpory firem při hospodaření s vodou v OP PIK

Možnost přispět k efektivnějšímu nakládání s vodami a reagovat na současné dopady klimatických změn mají i firmy. V tomto článku Vám níže přinášíme aktuální přehled vybraných dotačních titulů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Zde mají firmy příležitost získat (kromě jiného) podporu například pro zlepšení využívání vody ve svých technologických procesech či pro její zadržování. Tato problematika se stává stále důležitější, jelikož řada podniků je na zajištění dostatečného množství vod závislá. Zároveň správné hospodaření s vodou může přispět k řešením situací spojených s problematikou sucha. Většina z níže uvedených programů je určena pro MSP.

Svaz průmyslu podporu správného hospodaření s vodou a oběhové hospodářství dlouhodobě podporuje a díky Svazu by tato problematika měla být součástí podpory i v příštím programovém období 2021 – 2027, a to s cílenější a s větší finanční alokací pro podnikatele. O to budeme i v dalších jednání usilovat.

Možnosti podpory v oblasti vod v rámci současného programového období v OP PIK (programy zaměřené nejen na vodu a sucho):

Expanze tab1

Podpora MSP tab4

kategorie Z hospodářské politiky
zpět