Programy OP PIK umožní prodloužení lhůt pro příjem žádostí a dokládání dokumentů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) s ohledem na stávající vývoj v oblasti šíření virové nákazy Covid-19 rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020, a to o 30 dní. V návaznosti na další vývoj a omezení způsobené aktuální situací může dojít k obdobnému opatření i u výzev, u nichž je ukončení příjmu žádostí plánováno na květen 2020.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) přes Krizový štáb MPO prosazuje požadavky zaměstnavatelů a podnikatelů, které se týkají současného nouzového stavu a dopadů koronavirové epidemie na podnikání. Jedním z nich je i prodloužení lhůt, které v současné situaci podnikatelé z objektivních a naléhavých důvodu nemohou vždy dodržet.

Podrobnosti možnosti využití prodloužení lhůt:
  • Prodloužení lhůt pro příjem žádostí se vztahuje na všechny výzvy, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020, a to o 30 dní,
  • prodloužení lhůt se týká rovněž termínů uvedených v daných výzvách, k nimž se váže povinnost doložení konkrétního dokumentu v podobě stavebního povolení, nebo nejzazšího termínu pro ukončení projektu stanovený výzvou (vše se automaticky posunuje o danou lhůtu), 
  • prodloužení lhůt se netýká lhůt pro formální opravu již podaných a administrovaných žádostí,
  • více zde

MPO zároveň podnikatelům doporučuje, aby včas a řádně dokončili projekty z tohoto programu. Včasné čerpání evropských prostředků totiž v současné době může napomoci nastartování a stabilizaci ekonomiky v České republice. Více zde.

Svaz od začátku krize požaduje benevolenci a možnosti prodlužování termínů napříč státními orgány a institucemi. V reakci na to MPO sdělilo, že je připraveno schválit prodloužení projektů i za nejzazší termín pro jejich ukončení. Zároveň Svaz upozorňuje firmy, že v případě problémů vlivem koronaviru v programech OP PIK lze podat v odůvodněných případech žádost o posunutí termínů s odkazem na tzv. vyšší moc. Některé termíny totiž nelze objektivně v současné situaci plnit.

V návaznosti na další vývoj a omezení způsobené aktuální situací může dojít k obdobnému opatření i u výzev, u nichž je ukončení příjmu žádostí plánováno na květen 2020. Nicméně kvůli současné mimořádné situaci a potřebě vyčlenění dostatečných finančních prostředků na boj s koronavirem a zmírňování jeho dopadů včetně prostředků ESIF přímo z OP PIK (např. program COVID I a II, Technologie COVID apod.) je také pravděpodobné, že se některé alokace výzev budou snižovat a některé původně plánované výzvy nemusí být vyhlášeny. S MPO dále jednáme o tom, aby prioritní investiční programy pro průmysl nebyly omezeny.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět