Vyhlášena podpora výroby zdravotnických prostředků Technologie COVID-19


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo Výzvu XII COVID-19 programu podpory TECHNOLOGIE v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem výzvy je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti mimopražských malých a středních podniků v oblasti produkce zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti koronavirové infekci. Seznam konkrétních podporovaných prostředků může MPO aktualizovat, již nyní však obsahuje 33 položek, jako masky, respirátory, diagnostické soupravy, plicní ventilátory, prostředky systémového řešení zabránění šíření onemocnění COVID-19 a další.

Jedná se o podporu v režimu tzv. Dočasného rámce. Celkem je pro žadatele připraveno 300 mil. Kč. Příjem žádostí začíná již 27. dubna 2020.

Podporované činnosti

 • Produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany
 • Likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce

Kdo může žádat?

 • Pouze pro malé a střední podniky (včetně výzkumných organizací) mimo NUTS 2 Praha
 • Projekt nesměl být zahájen před 1. únorem 2020, musí být realizován do konce roku 2020
 • Každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 1 projekt
 • Projekt musí být jednoetapový

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)?

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu

Výše podpory

 • Od 250 tis. Kč do 20 mil. Kč
 • U dotace do 2,5 mil. Kč není kladen požadavek na historii společnosti
 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů


Podpora bude poskytována ve formě dotace, přičemž bude umožněno uplatnit výdaje vzniklé od 1. února 2020. Svaz průmyslu dlouhodobě prosazoval, aby podpora nebyla v režimu de minimis, který již řada firem nemůže čerpat. Nakonec MPO využilo tzv. Dočasný rámec s limitem 800 tis. €, čímž je tento problém vyřešen.

Na základě našeho požadavku se do Programu budou moci zapojit i výzkumné organizace (pokud splňují statut MSP).

Svaz se také snažil prosadit minimalizaci požadavků a dokládaných skutečností. Bohužel se však nepodařila např. přijmout podpora také pro podniky nad 250 zaměstnanců či není umožněna výjimka z režimu veřejných zakázek.

Na výzvu je stanovena alokace 300 mil. Kč s tím, že dotace budou poskytovány v rozmezí 250 tis. Kč až 20 mil. Kč a budou tvořit maximálně 50 % způsobilých výdajů. Mezi ně se řadí náklady na dlouhodobý hmotný majetek a výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů.

Příjem žádostí bude u Agentury pro podnikání a inovace probíhat od 27. dubna do 29. května 2020.

Všechny potřebné informace naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět