Posunuty termíny v OP PIK a aktualizován harmonogram výzev

MPO reagovalo na současnou situaci týkající se Covid-19 a provedlo několik úprav týkajících se OP PIK. Svaz průmyslu podporuje zejména prodloužení termínů pro příjem žádostí u některých programů OP PIK.

V souvislosti s virovou nákazou Covid-19 rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), o prodloužení termínů pro příjem žádostí u několika programů OP PIK.

Prodloužení termínů pro příjem žádostí se týká výzev:

  • Nemovitosti - Výzva IV Cestovní ruch – do 31. 5. 2020,
  • Nemovitosti ITI Hradec Králové – do 31. 5. 2020,
  • Úspory energie - Výzva V – do 30. 6. 2020,
  • Smart Grids 1 - Výzva V – do 30. 6. 2020,
  • OZE - Výzva V –  do 30. 6. 2020,
  • Nízkouhlíkové technologie - Výzva V – do 28. 6. 2020.

Zároveň se u těchto výzev o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené ve výzvách (nejzazší termín ukončení projektu, pevné termíny pro doložení relevantních povinných příloh apod.).

Rozhodnutí naleznete zde.

MPO také upravilo harmonogram výzev OP PIK pro letošní rok. Byly doplněny např. výzvy reagující na opatření ke Covid-19, upraveny termíny vyhlášení některých výzev, navýšena alokace pro V. Výzvu Nízkouhlíkové technologie - d) Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě atd.

Aktuální verzi včetně zdůvodnění všech změn naleznete zde.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět