Desáté číslo časopisu OPIK o změnách v OP PIK a mnohém dalším

V květnovém čísle časopise OPIK se dozvíte podrobnosti o statistikách programů COVID od ČMZRB, přípravě budoucího období 2021+, programu Partnerství znalostního transferu, posunech termínů ve výzvách a dalších informacích z programů OP PIK.

 

Programy COVID

Do úvěrového programu COVID I ČMZRB přijala přes 3 200 žádostí v objemu přes 10 mld. Kč, do záručního programu COVID II pak přijala 5 900 žádostí v objemu 19 mld. Kč. Časopis dále přináší konkrétní příklady úspěšných žádostí.

Nové programové období

V další části se dozvíte o přípravě programu OP TAK. MPO v současnosti provádí studie na prokázání tržního selhání, které slouží také k vybrání vhodného způsobu podpory. V návaznosti na jednání Platformy se v budoucích měsících rovněž uskuteční třetí kolo jednání tematických pracovních skupin, jež byly vytvořeny k jednotlivým specifickým cílům OP TAK a jsou určeny k detailnějším diskuzím nad jejich budoucí podobou.

Prodloužení termínů v souvislosti s pandemií

Dále se dozvíte, že v souvislosti s pandemií se rozhodlo o prodloužení termínů pro příjem žádostí u několika programů OP PIK. Zároveň se u těchto výzev o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené ve výzvách. V časopise je také seznam všech aktuálně otevřených výzev programů OP PIK.

Partnerství znalostního transferu

MPO také 25. března vyhlásilo VI. Výzvu programu Partnerství znalostního transferu. Žadatelé mohou přihlašovat své projekty až do 10. září. Žadatelem může být malý a střední podnik, znalostní organizace bude příjemcem, který dotaci obdrží zprostředkovaně přes podnikatelský subjekt na základě podmínek uvedených v uzavřené smlouvě o partnerství.

Podporovanými aktivitami jsou: zlepšení výrobních procesů, vývoj/inovace nových produktů a služeb, nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace. Naopak za transfer znalostí nejsou považovány smluvní výzkum, poradenská činnost a výrobní aktivity. Místem realizace je celá ČR mimo hl. m. Prahy (pražské univerzity se při splnění této podmínky zapojit mohou).

Seznam všech čísel

Všechna čísla včetně nyní představeného zpravodaje OPIK naleznete na webu MPO.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět