Zveřejněny podrobnosti k postupu v odpočtech na VaV

Ministerstvo financí vydalo ve Finančním zpravodaji č. 8/2020 nový Pokyn č. MF-17 a Sdělení týkající se daňových odpočtů na výzkum a vývoj.

Pokyn podrobněji vymezuje náležitosti a postupy oznámení, projektové dokumentace, vymezení výzkumu a vývoje pro účely zákona, činnosti a výdaje, které lze a nelze zahrnout do odpočtu, s uvedením příkladů.

„Svaz změnu v odpočtech na výzkum a vývoj dlouhodobě prosazoval. Po loňské novele zákona a proběhlé sérií konferencí považujeme vydání Pokynu za další krok k větší transparentnosti systému a tím také lepšímu využití tohoto nástroje podpory výzkumu a vývoje. Je třeba obrátit trend poklesu firem, které odpočty využívají, jak jsme na to již dříve poukazovaliSvaz měl možnost při přípravě dokumentu diskutovat některé návrhy, na základě čehož se mimo jiné podařilo v Pokynu zabránit některým nejasnostem a dalším nárokům na poplatníky," uvedl ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek.

V zájmu zajištění jednotného postupu při aplikaci loňské novely zákona 586/1992 Sb. byl připraven tento nový POKYN č. MF-17 a SDĚLENÍ týkající se § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb.

Proti původním předpokladům, kdy se měl Pokyn jen aktualizovat, došlo k tomu, a je to spolu s hlavními změnami obsahem Sdělení, že Pokyn D288 zůstává v platnosti pro dřívější znění zákona. K nové úpravě zákona 586/1992 Sb. (podle zákona č. 80/2019 Sb.) platné od 1. 4. 2019 se vztahuje tento nový Pokyn MF-17.

Svaz apeloval na co nejrychlejší vydání tohoto dokumentu, bohužel se tak stalo také díky současné situaci až nyní.

Dokument naleznete na webu MF zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět