Snížení penále při nezaplacení pojistného na 20 % (pro období květen červenec 2020)

Ve Sbírce zákonů byl již publikován návrh vlády, který snížil penále při nezaplacení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Penále se snižuje o 80 % a toto snížení by mělo platit pro období květen 2020 až červenec 2020. Lepším řešením pro podniky v problémech by bylo odložení plateb bez penále.

Svaz průmyslu po vládě měl od začátku mezi požadavky odklad plateb na sociální zabezpečení či odklad DPH. Chtěli jsme plošné posunutí termínu a aby takové posunutí či odpuštění bylo co nejvíce automatické, bez nutnosti podávání individuálních žádostí a individuálního posuzování jednotlivých případů. Z pohledu podnikatelské sféry a problémové likvidity v řadě firmách by šlo o pozitivní opatření. Požadovali jsme proto plošné odložení s nulovými sankcemi po určité období, které v rámci liberačních balíčků platí např. pro OSVČ (info o liberačních balíčcích zde), by bylo navrženo i pro platby pojistného pro firmy. Toto opatření tak zčásti řeší náš požadavek, ale bohužel penále není nulové.

Z pohledu poplatníka je nutné splnit podmínku, že k doplacení dlužného pojistného dojde ve stanovené lhůtě, tj. nepřekročit lhůtu, v níž lze využít sníženého penále. Úprava se týká pojistného splatného do 20. června 2020, do 20. července 2020 a do 20. srpna 2020.

Při splnění podmínek zaměstnavatel zaplatí za pozdní úhradu jen 20 % penále stanoveného v § 20 zákona o pojistném, což dle MF odpovídá navýšení o úrok přibližně ve výši 4 % p. a.

Odložením splatnosti pojistného za tři měsíce, byť bez plné eliminace pokuty, lze sice dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů (pro ilustraci, dle MF celkový objem pojistného placeného zaměstnavateli dosahuje měsíčně cca 30 mld. Kč). Nicméně povinnost splatit dlužné pojistné trvá nadále  včetně zaplacení  penále, byť sníženého. Problém firem s likviditou se tak může posunout pouze v čase. Vhodnější pro podniky v problémech by bylo alespoň odložení plateb bez penále, ale i tak může tato možnost některým firmám, ve specifické situaci, částečně pomoci.  

Autoři: Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Z hospodářské politiky
zpět