Jarní pohledy na vývoj ekonomiky v ČR a EU

Aktuální ekonomické predikce jsou poznamenány ekonomickou nejistotou a vycházejí z dosud známých informací o tom, kdy byly ekonomické aktivity kvůli koronaviru omezovány a jak a v jakých oblastech dochází k rozvolňování. Evropská komise svůj výhled zpracovala za předpokladu, že v řadě zemí bude docházet během května k určitým rozvolněním restrikcí, tedy tak, jak nyní situace skutečně probíhá. Přesto většina institucí předpokládá kvůli „vypnutí“ několika odvětví ekonomiky v ČR a v EU poměrně významný pokles výsledné celoroční hodnoty (omezení sektoru služeb a dalších oblastí, kde to bylo hygienicky rizikové, přerušení dodavatelských a dopravních řetězců, pozastavení výroby v některých sektorech průmyslu, výpadek příjmů a zisků řady firem, nižší domácí a zahraniční poptávka způsobená restrikcemi a následnou opatrností spotřebitelů a firem). Růst ekonomiky v roce 2021 bude v meziročním srovnání samozřejmě ovlivněn nízkými dosaženými statistickými hodnotami v roce 2020. I tak se hodnota HDP reálně nedostane během jednoho roku na předkrizovou úroveň.

Jarní výhled Evropské komise předpokládá pro EU na úrovni 7,4 a naopak růst pro rok 2021 ve výši 6,1 %. Země eurozóny více zasažené koronavirovými problémy by měly dle Komise poklesnout o 7,7 %, ale růst rovněž o něco vyšší na úrovni 6,3 %. Pro Českou republiku EK předpokládá pokles ekonomiky v roce 2020 o 6,2 %, následující rok lze dle EK předpovědět růst o 5 %.

BusinessEurope předpovídá na letošní rok pro celou EU propad o 7,9 %, příští rok by ale růst měl být až 5,8 %. Výsledky by ale mohly být lepší v případě, že zapůsobí stimulační programy jednotlivých evropských států. Svaz průmyslu a dopravy ČR se do výhledu BusinessEurope také zapojil a předpoklad dopadů na ekonomiku při různých scénářích průběhu koronavirové pandemie pro ČR, z čehož byl následně připraven výhled pro celou EU.

Obdobné trendy vidí i Svaz průmyslu. Pro ČR čekáme letos propad o 7,8 % a příští rok růst 4,8 %. Míru nezaměstnanosti čekáme pro letošní i příští rok minimálně nad úrovni 3,3 %. Trh práce je ovlivněn nezaměstnaností lidí, kteří ztratili práci v sektoru služeb ovlivněných zákazem provozu a souvisejícími restriktivními opatřeními, tak i v dalších sektorech s ohledem na propad domácí i zahraniční poptávky v řadě oborů. Přesto se firmy primárně snaží maximum zaměstnanců udržet. Svaz průmyslu také očekává postupné snížení inflačních tlaků spojených s ekonomickým vývojem či s cenami ropy, proinflačně dále budou působit například ceny řady potravin či slabší kurz koruny.. Souhrnné průměrné výsledky i za další instituce, které zpracovávají predikce, shrnuté Ministerstvem financí ČR v rámci 49. Kolokvia naleznete zde. Všechny predikce pro rok 2020 byly zpracovány ještě před zveřejněním prvních výsledků o HDP za rok 2020. První předběžná data vyšla až 15. 5. 2020 a dle nich v prvním čtvrtletí 2020 poklesla česká ekonomika meziročně o 2,2 %, což predikcím neodporuje (podrobněji v našem komentáři zde).

Dubnová predikce Ministerstva financí ČR očekává letos propad HDP o 5,6 % a příští růst na úrovni 3,1 %. Trend vývoje spotřebitelských cen by měl být rovněž klesající, byť letos se statisticky projeví vyšší úrovně na začátku roku a výraznější celkový pokles by měl nastat příští rok. Nezaměstnanost by měla narůst na úroveň 3,5 % v roce 2020. Predikce MF je v porovnání s ostatními spíše optimističtější, nicméně resort financí jako správce rozpočtu by dle Svazu měl být připraven i na varianty horšího vývoje.

Autoři: Vladimír Štípek, Bohuslav Čížek

kategorie Z hospodářské politiky
zpět