Doporučení MMR k větší flexibilitě v operačních programech kvůli pandemii

Situace letošního roku přinesla objektivní důvody například pro problémy v plnění některých termínů dle původních projektových harmonogramů. Svaz průmyslu požádal MMR a MPO o flexibilitu a maximální vstřícnost.

U řady projektů je možno v odůvodněných případech například požádat o posunutí termínů s odvoláním na tzv. vyšší moc. Navíc například termíny některých výzev v OP PIK byly posunuty i plošně. Svaz také žádá, aby ČR vyjednávala s EK o možnostech posunutí termínů i za hranici tzv. n+3.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán pro koordinaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie zveřejnilo doporučení, ve kterém radí Řídícím orgánům jednotlivých programů, jak postupovat v případech vzniku omezení projektů v důsledku šíření pandemie.

MMR doporučuje v odůvodněných případech proplácení způsobilých výdajů i pokud nemohl být v důsledku pandemie projekt žadatele uskutečněn. To se týká např. výdajů na pracovní cesty, které nemohly být uskutečněny apod.

MMR také doporučilo jednotlivým Řídícím orgánům aplikovat principy vyšší moci i na lhůty vyplývající z pravidel pro žadatele a příjemce jednotlivých ŘO. resp. z právních aktů o poskytnutí/převodu podpory. Jedná se o možnost, kterou příjemce může využít v případě dopadu nouzového stavu na administraci žádosti o podporu či realizaci projektu.

Tento přístup by měl být aplikován i na případné neplnění předepsaných indikátorů. Samozřejmě platí, že pro využití všech těchto mechanismů může být dovoleno jen v odůvodněných případech souvisejících s nemožností řádného plnění v důsledku pandemie koronaviru a vyhlášeného nouzového stavu.

Doporučení MMR-NOK naleznete zde

kategorie Z hospodářské politiky
zpět