Využití referenční ceny pro služební nabíjení elektromobilů

Do daňového balíčku, který schválila vláda a dále se jím bude zabývat Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 910), bylo zakomponováno i Svazem průmyslu požadované opatření na podporu elektromobility. Návrh právní úpravy má umožnit vykázání výdajů na nabíjení služebního elektromobilu pro účely pracovní cesty pomocí tzv. referenční ceny elektřiny.

Svaz průmyslu ve spolupráci se svými členy a dotčenými resorty vydal příručku Daňové otázky elektromobility. Při její tvorbě se ukázala jako potřebná úprava zákona o daních z příjmů, která má zabezpečit využití referenční ceny i pro služební vozy a na níž se svaz podílel. Nyní návrh této úpravy schválila vláda (na jednání 22. 6. 2020) a postoupila jej dále do legislativního procesu.

Argumenty Svazu průmyslu a jeho členů potvrzuje i Ministerstvo financí v důvodové zprávě k daňovému balíčku: „Nastával zde a stále nastává zejména problém s prokazatelností výše výdajů za spotřebovanou elektřinu při využívání vozidla poháněného elektřinou v rámci pracovních cest, pokud je elektromobil nabíjen ze soukromé (domácí) elektrické sítě, neboť vyúčtování spotřeby elektřiny při nabíjení vozidla obvykle neprobíhá na měsíčním základě, a navíc je celková cena elektřiny složena z více položek, z nichž některé jsou fixní bez ohledu na spotřebu elektřiny. Obdobný problém nastává při prokazování zaměstnance, který při služební cestě použil elektromobil, a to u nákladů, které mu má zaměstnavatel nahradit v rámci cestovních náhrad (tj. zejména nákladů na nabíjení vozidla).“

Referenční cena pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,8 Kč za 1 kWh. Tato cena je uvedena ve vyhlášce MPSV (č. 358/2019 Sb. z 18. 12. 2019) a právě zahrnutí referenční ceny elektřiny do vyhlášky jsme loni prosadili.

Rozšíření využívání tzv. referenční ceny i pro vozy v obchodním majetku společnosti je pozitivní a nutný krok. Dosud totiž bylo možné využít referenční cenu jen dle zákoníku práce na proplácení služebních cest při využití soukromého elektrického automobilu. Po prvním kroku zahrnutí referenční ceny do vyhlášky MPSV tak bylo nutné učinit druhý krok, tedy rozšíření i na vozy v majetku společnosti. Právě služební vozy v majetku firmy budou nástrojem rozšiřování elektromobility. Navíc za podnikatelskou sféru očekáváme, že tato úprava bude schválena a firmy tak s ohledem na znění přechodného ustanovení mohou postupovat již v tomto roce dle daného návrhu.

Tématu podpory rozvoje elektromobility jsme se detailně na konkrétních příkladech věnovali ve výše zmíněném materiálu Daňové otázky elektromobility (ke stažení zde).

Autoři: Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Z hospodářské politiky
zpět