Investice do výzkumu a vývoje v roce 2019 dosáhly již 111 mld.

Nejvíce se na výdajích podílely firmy. Znovu se blížíme k průměru EU.

V roce 2019 se podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu meziročně zvýšily výdaje na výzkum a vývoj v České republice o 8,9 mld. Kč. Celková výše 111,6 mld. Kč představuje 1,94% podílu na HDP a jen v roce 2014 to bylo s hodnotou 1,96 % více. Průměr EU 28 byl v posledních letech nad dvěma procenty. V EU tak zaujímáme 10. místo za Nizozemskem a Slovinskem. Mezi premianty s více jak 3 % HDP plnící cíl EU patří Švédsko, Rakousko, Německo a Dánsko.

Graf VaVaI

Na celkové částce se nejvíce podílely (z 58 %) podniky, což představovalo 64,7 mld. Kč. Vzrostl ale také příspěvek státu na 37,5 mld. Kč nebo veřejné zahraniční zdroje, zahrnující např. prostředky z EU, s osmi mld. Kč. Z 90 % si podnikatelský sektor hradí své výdaje sám. Oproti stagnujícím vládním či vysokoškolským investičním výdajům ty podnikatelské na investice klesly.

Podniků provádějících výzkum a vývoj v loňském roce bylo 2 704. Z nich 73 % investovalo do výzkumu a vývoje méně než 10 mil. Kč. Podniků, které na výzkum a vývoj vynaložily více než 100 milionů korun, bylo 110, přičemž 81 z nich bylo pod zahraniční kontrolou. Pod zahraniční vlastníky spadá všech osm podniků, které vynaložily více než jednu mld. Kč.

Z odvětvového hlediska dominuje výdajům zpracovatelský průmysl s 37 mld. Kč, přičemž z toho více než třetinu tvoří automobilový průmysl. Roste však elektronický průmysl a výroba ostatních dopravních prostředků, naopak klesly výdaje na výzkum a vývoj ve strojírenství a farmaceutickém průmyslu.

Více zde.

 

kategorie Z hospodářské politiky
zpět