Svaz průmyslu sleduje evropskou daňovou iniciativu „Fair and Simple Taxation“

Svaz průmyslu se věnuje iniciativě Evropské unie v oblasti daní, která se jmenuje „Fair and Simple Taxation“. Tato iniciativa zahrnuje tři okruhy, mezi něž patří:

a) Tax Action Plan, tedy 25 akcí zaměřujících se na zlepšení fungování systému v EU (shrnutí podstaty těchto 25 akcí je níže);
b) návrh na administrativní daňovou kooperaci zemí EU (jde o DAC 7 – dotýká se i digi platforem, jde o automatickou výměnu informací mezi členskými státy a spolupráce daňových správ, aby se zamezilo únikům, erozi daňového základu atd. – pozn.: může pomoci i samotným firmám působícím mezinárodně, když správci budou mít informace a kanály na jejich sdílení, takže se lze vyhnout problémům atd.);
c) koordinace EU ohledně daňových rájů a nespolupracujících daňových jurisdikcí.

Jak je patrné z popisu těchto tří okruhů, jde především o nastavení spolupráce daňových správ. Přestože je daňová koordinace spíše úkolem pro státní správu a metodiku v oblasti daní bez výraznějšího dopadu na daňové subjekty, tak okruh a), tedy 25 akcí některé dopady mít může, proto zde uvádíme podrobnější přehled tohoto okruhu.

Mezi 25 akcí (zde), které jsou již zčásti realizovány od roku 2020 a měly by být dle plánu Evropské komise implementovány do roku 2024, patří:

 • 1. implementace balíku pro VAT e-commerce, zjednodušení registrace plátců DPH v oblasti transakcí realizovaných prostřednictvím internetu (tj. single EU VAT registration); termín 2022/2023
 • 2. modernizace daňové správy – snaha o efektivní využití dat poplatníků, zvýšení kvalitativních standardů pro práci s těmito daty, bude zde pilotní projekt k lepšímu vytěžení a využití dat, tvorba nových digitálních služeb pro poplatníky atd.; termín 2022/2023
 • 3. rámec spolupráce daňových správ v rámci EU – mělo by pomoci kooperaci, důvěře, transparentnosti mezi správami a též i firmám na jednotném trhu (tj. obdobné cíle jako ostatní iniciativy EU v úvodu článku); termín 2020/2021
 • 4. modernizace reportování v oblasti VAT, elektronizace v této oblasti atd.; termín 2022/2023
 • 5. rozvoj VAT One Stop Shop, tedy jednoho správního místa pro DPH;
 • 6. pomoc při vymáhání nezaplacených daní; termín 2022/2023
 • 7. snaha zpřehlednit kolik a kde má poplatník zaplatit své daně; termín 2022/2023
 • 8. dílčí zlepšení v systému srážení daně, aby správa daně byla ku prospěchu poplatníků (transparentnost, spolupráce daňových správců); termín 2022/2023
 • 9. opatření pro zamezení podvodům u DPH při přeshraničních transakcích (Eurofisc), či zlepšení a zefektivnění spolupráce relevantních EU institucí – Eurofisc, daňových správ, OLAF, Europol atd; termín 2022/2023
 • 10. kooperace správ v oblasti crypto a e-money a specifických digi nástrojů; termín 2020/2021
 • 11. příprava EU Tax Observatory (monitorování a kvantifikace trendů v daních, snaha vyhnout se obcházení atd., analýza dat a využití dat pro daňové správce a EU); termín 2020/2021
 • 12. posílení ověřování v oblasti DPH (cílem je posílit systém VAT, zde EU vidí slabiny – správy si budou vyměňovat informace a varovat se, přejdou z manuální výměny informací do sofistikovanějšího elektronického systému); termín 2022/2023
 • 13. zjednodušení přeshraničních transakcí s využitím zaváděných moderních technologií, což by mělo přinést benefity pro daňové subjekty díky novým technologiím správců); termín 2022/2023
 • 14. dialog EU s mezinárodními partnery mimo EU; termín 2022/2023
 • 15. a 16. posílení aktivit v oblasti mechanismu řešení sporů; 2020/2021 - monitoring mechanismu; 2022/2023 realizace možností zavedení lepšího mechanismu
 • 17. posílení ochrany práv daňových poplatníků a aby o nich poplatníci věděli; termín 2020/2021
 • 18. aktualizace pravidel DPH na finanční služby; termín 2020/2021
 • 19. nový (silnější) status pro VAT Committee (výbor pro DPH by měl mít nové a silnější pravomoci, nyní je spíše poradním orgánem bez pravomocí, výbor by tak měl mít významnější postavení v procesu přípravy legislativy v oblasti DPH); termín 2020/2021
 • 20. bude uskutečněna konference Data Analytics and Digital Solution; termín během r. 2021
 • 21. založena bude expertní skupina na „transfer pricing“ (příprava nelegislativních řešení praktických problémů atd.; to souvisí i se snahou o lepší spolupráci správců daní v EU); termín 2020/2021
 • 22. revize nastavení systému DPH pro nejrůznější formy přeshraničního podnikání (VAT special scheme for travel agents/tour operators); termín 2022/2023
 • 23. řešení rámce DPH na moderní platformy (snaha reagovat na rozvoj a význam platforem – tj. „platform economy“, nová forma podnikání); termín 2022/2023
 • 24. příprava nové definice přístupu ke zdanění dopravy s využitím tzv. zeleného zdanění (úlevy či zjednodušení u ekologické dopravy – souvisí s EU Green Deal); termín 2022/2023
 • 25. řešení spotřebních daní u e-commerce (snaha o zjednodušení pravidel, reakce na vývoj v této oblasti, jde o cíl v letech 2022/2023).

Pokud by Vás některá oblast zaujala a chtěli jste ji se Svazem průmyslu řešit podrobněji, dejte nám prosím vědět.

Autor: Vladimír Štípek

kategorie Z hospodářské politiky
zpět