Čtrnáctý OPIK informuje o posledních otevřených výzvách OP PIK

V tomto čísle časopisu ministerstva průmyslu se dozvíte o posledních výzvách programu OP PIK (Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a energetiky, nejčastějších obecných chybách žadatelů a o mnoha dalších užitečných informacích.


Výzkum a Vývoj

V posledním čísle se dozvíte, že V. výzva Proof of Concept je vyhlašována jako synergická výzva, která přímo navazuje na výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projektové žádosti ve výzvě musí navazovat na projekty podpořené v rámci výzev OP VVV Předaplikační výzkum.

Oproti předchozím výzvám mohou být žadatelé u navazujících projektů také subjekty bez předchozí historie. Žadatelem tak mohou být například i podniky, které byly nově založeny výzkumnou organizací pro komercializaci výsledků VaV.

Energetika

MPO také vyhlásilo VI. výzvu Úspory energie. Protože je zároveň výzvou poslední s tímto zaměřením v rámci operačního programu OP PIK, bylo při tvorbě výzvy cílem co nejvíce zachovat její znění tak, jak je známe z předcházejících výzev. Došlo víceméně pouze ke kosmetickým úpravám.

Výzva je průběžná, systém hodnocení jednokolový. Příjem žádostí začal v momentě vyhlášení, ukončení příjmu žádostí bude dne 30. 4. 2021. Všechny schválené projekty musí být dokončeny nejpozději 30. 6. 2023. Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Změna je u maximální výše dotace, která byla snížena na 200 mil. Kč. Alokace 1 mld. Kč.

Pro samostatnou výzvu VI. výzvu Úspory energie s EPC (Energy Performance Contracting) bylo pak vyčleněno 500 mil. Kč. Výzva není průběžná, ale dvoukolová. OPIK dále popisuje ostatní rozdíly proti klasickým výzvám úspory energie.

Další užitečné informace

Časopis OPIK dále upozorňuje na podstatné změny závazku ze smlouvy a dopady pro žadatele.

Dále v čísle najdete nejčastější chyby žadatelů, mezi které patří neúplná či chybějící účetní uzávěrka ve sbírce listin, chybějící či opožděný zápis do Evidence skutečných majitelů, nehospodárné nákupy v projektech, neinovativnost řešení běžně se vyskytujícího na trhu či chybějící výpočty a dokumenty.

Aktuální číslo časopiso OPIK zde.

Všechny čísla OPIK naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět