Podpora dle Dočasného rámce může být vyšší a delší

Evropská komise vyhověla požadavku České republiky a několika dalších členských států a 28. ledna 2021 rozhodla o páté změně tzv. Dočasného rámce, na jehož základě jsou schvalována opatření veřejné podpory určená na boj s důsledky koronavirové pandemie.

Většina kompenzačních a podpůrných opatření v souvislosti s bojem s ekonomickými následky pandemie koronaviru je schvalována Evropskou komisí dle tzv. Dočasného rámce. Seznam všech finančních podpor schválených dle Dočasného rámce naleznete na webu ÚOHS zde.

Zvýšení limitu Dočasného rámce na 1,8 milionu eur

Na programy schválené podle bodu 3.1 Dočasného rámce (například COVID Nájemné, COVID Ubytování či COVID Gastro – uzavřené provozovny) se dosud vztahoval finanční limit 800 tisíc € na žadatele. Takový limit mohl být problematický zejména pro větší podniky v obtížích v sektoru ubytování apod.

Nyní Evropská komise rozhodla o zvýšení limitu podpory z původních 800 tisíc na 1 800 tisíc € (téměř 47 mil. Kč) na podnik (skupinu) od jednoho státu. Podpůrná opatření lze navíc kombinovat i s podporou de minimis, jejíž výše může dosáhnout 200 000 eur na jeden podnik. Záruční programy COVID III a COVID Plus limitem omezeny nejsou.

Prodloužení limitu dočasného rámce do konce roku 2021

Zároveň také došlo k prodloužení platnosti dočasného rámce až do konce roku 2021. Původní limit končil na konci června 2021. Česká republika tak může v případě potřeby všechny své programy (včetně záručních) prodloužit do konce roku či vypsat nové.

Další změny

Došlo také k prodloužení dočasného vynětí všech zemí ze seznamu „zemí s obchodovatelnými riziky“ v rámci sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů.

Podnikům, které jsou obzvláště zasaženy probíhající krizí, a jejichž obrat se propadl nejméně o 30 %, mohou členské státy EU nově přispět na pokrytí fixních nákladů až částkou 10 mil. € (zvýšeno ze současných 3 mil. €)

Komise dále umožnila, aby podpory poskytované ve formě půjček či záruk byly až do konce roku 2022 přeměněny na přímé platby, a to za předpokladu, že budou dodržena pravidla stanovená dočasným rámcem.

O změnu Dočasného rámce se zasadila zejména koalice členských států v čele s Dánskem, Rakouskem, Německem a Českou republikou, které společně apelovaly na Komisi, aby Dočasný rámec prodloužila a navýšila.

Více informací naleznete na webu ÚOHS zde nebo na webu EK zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět