Dočasné navýšení limitu pro odpočet darů na 30 %

V současné těžké době se řada našich členských firem snaží nadále pomáhat potřebným. Zároveň ekonomické dopady pandemie mohou mít dopady na výši prostředků, které firmy mohou věnovat na charitativní účely. Také často roste počet lidí, kteří pomoc potřebují. Vítáme proto možnost učinit darování výhodnější z pohledu daní. Ve Sbírce zákonů již byla publikována novelizace zákona o daních z příjmů, která umožňuje v případě darů odečíst až 30 % ze základu daně ve zdaňovacím období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, a to u fyzických i právnických osob. Novela tak dočasně zvyšuje limity pro odpočet ze základu daně, které byly dosud stanoveny pro různé formy darování na 10 % či 15 %.

Změnu naleznete ve Sbírce zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Z hospodářské politiky
zpět