Aktuální OPIK se zabývá definicí MSP či programem Služby infrastruktury

Patnácté číslo časopisu přináší ohlédnutí za minulým rokem, nejčastější problémy aplikace definice MSP, rozebírá pochybení žadatelů při kontrole finanční části projektu a přináší detaily poslední výzvy Služby infrastruktury.

 

Služby infrastruktury

Aktuálně je v rámci OP PIK vyhlášena poslední VIII. výzva programu Služby infrastruktury, pro kterou je alokováno 350 mil. Kč. Uvedená výzva byla vyhlášena v říjnu 2020 s tím, že ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 1. 4. 2021. Nejzazším datem pro ukončení projektu je 30. 6. 2023.

VIII. výzva programu je členěna do 4 aktivit (A-D) a umožňuje zainteresovaným subjektům získat podporu na:
 • poskytování služeb inovačním podnikům (aktivita A),
 • provoz inovační infrastruktury (aktivita B),
 • rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, zlepšení kapacit pro společné využívání technologií (aktivity C),
 • výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury (aktivita D).

Chyby při kontrole finanční části projektu

Dále OPIK rozebírá nejčastější pochybení při kontrole finanční části projektu, mezi která patří např.:

 • chybné účtování o výdajích v projektu – investiční vs neinvestiční (dlouhodobý majetek, náklady) -> zákon o účetnictví vs rozpočtové položky
 • nedodržení termínu dodání a vystavení faktury (DUZP), případně úhrady faktur do konce termínu ukončení projektu v souladu s Výzvou;
 • není vedena analytika pro projekt, nebo jsou nárokovány i výdaje nesouvisící s projektem,
 • a další.

Definice MSP

OPIK také představuje příručku k použití definice malých a středních podniků. Ta poukazuje na největší úskalí definice MSP:

 • definování podniku z pohledu definice malých a středních podniků a posuzování nestandardních právních forem či podniků ekonomicky nečinných, v likvidaci či insolvenci;
 • správný způsob vyplnění prohlášení žadatele k velikosti podniku, a to zejména s ohledem na uvedení relevantních finančních veličin přepočtených odpovídajícím kurzem, správné stanovení počtu zaměstnanců či započítání relevantních partnerských a propojených podnik;
 • posuzování propojení podniků prostřednictvím fyzické osoby či skupiny fyzických osob, které jednají společně, mimo jiné i s ohledem na to, zda se jedná o fyzické osoby podnikající či nepodnikající;
 • ztráta statusu malého či středního podniku v případě endogenního, tedy přirozeného růstu podniku a v případě exogenního růstu, který je zpravidla způsoben změnou vlastnické struktury posuzovaného podniku či jeho přeměnou v důsledku fúze či rozdělení.
  • k této problematice se vztahuje i nový rozsudek Soudního dvora EU měnící výklad aplikace pravidel u firem exogenně měnících svou velikost (např. nákup či prodej firmy).

V posledním čísle se také dozvíte více o čerpání prostředků v prioritní ose 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků za minulý rok a další užitečné informace.

Aktuální číslo časopisu OPIK zde.
Všechny čísla OPIK naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět