Od 1. července se mění pravidla pro DPH v rámci e-commerce

Původně měla být změna některých pravidel pro přeshraniční elektronické obchodování realizována od začátku roku 2021, ale následně byla kvůli dopadům koronaviru posunuta až na 1. červenec 2021, byť některé země chtěly ještě delší posunutí.

Od 1. července 2021 by se měla pro subjekty v oblasti v e-commerce v rámci B2C transakcí zlepšit funkcionalita jednoho správního místa (One Stop Shop, OSS).

V rámci jednotného správního místa bude možné si zvolit specifické režimy, které subjektu budou vyhovovat pro jeho situaci a jeho transakcím (OSS v rámci EU, OSS pro subjekty mimo EU, či OSS pro dovozy do EU). Právě u elektronických rozhraní nebylo zřejmé, jak přistupovat k DPH, takže nyní bude při nutnosti postupovat skrze OSS v rámci EU situace přehlednější a jednodušší.

OSS usnadní obchodování (prostřednictvím tržiště či platformy) i prodávajícím bez sídla v EU a kupujícím z EU, jelikož přiznat a zaplatit DPH bude skrze jednotné správní místo snadnější. Nově se ruší také osvobození od DPH pro zásilky malé hodnoty do 22 eur. V současné době podléhají DPH všechny zásilky ze zemí EU, naopak malé zásilky v hodnotě méně než 22 eur pocházející ze zemí mimo EU jsou od DPH osvobozeny. Osvobození od DPH pro malé zásilky v hodnotě pod 22 eur bude s účinností od 1. ledna 2021 zrušeno v celé Evropské unii. Jak uvádí Ministerstvo financí, „současná situace přitom přímo svádí k fiktivnímu podhodnocování zboží, aby jeho cena nepřesáhla limit 22 eur a zásilka se tak nemusela danit. Zrušení výjimky pro malé zásilky ze třetích zemí omezí prostor pro obcházení DPH a pomůže účinněji potírat přeshraniční daňové úniky.

Změna se týká také prodeje v jiném než domovském státě v rámci EU. Pro samotné prodejce nyní platí, že pokud uskutečňují prodej na dálku v rámci EU nad hranici 35 tis. EUR nebo 100 tis. EUR, což záleží na jednotlivých členských státech, pak se musí registrovat a platit DPH v tom státě, kde je kupující. Od 1. července vstupují v platnost nové podmínky. Dle EK může být „DPH hrazeno členskému státu, ve kterém se nachází prodávající podnik, do výše 10 000 EUR. Nad tuto hranici se podniky budou moci snadno zaregistrovat na jednom správním místě (OSS) – kde mohou snadno přiznat a odvést DPH splatnou v jiných členských státech.“

Detailnější informace pro prodejce naleznete zde, pro elektronická rozhraní zde. Informace o IOSS (Import One Stop Shop), tedy správní místo pro dovoz naleznete zde (IOSS usnadňuje a zjednodušuje přiznání a odvod DPH při prodeji na dálku u dovezeného zboží nepřevyšující 150 EUR).

K DPH v e-commerce byly publikovány vysvětlující poznámky (anglicky), další přehledné informace naleznete zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Z hospodářské politiky
zpět