17. OPIK o programech Aplikace a Inovace

Blížící se konec OP PIK

Konec programovacího období 2014–2020, které se díky pravidlu n+3 fakticky administruje až do roku 2023, se nezadržitelně blíží. Případné prodlužování realizace projektů budou povolena pouze výjimečně, a proto je třeba projekty ukončit a zejména platby předložit co nejdříve.

Výzva programu Aplikace

Výzva IX. programu Aplikace byla již vyhlášena s tím, že příjem žádostí je možný nejpozději do konce července. Žádat o podporu mohou MSP i velké podniky. Zprostředkujícím subjektem zůstává Agentura pro podnikání a inovace (API – odkaz na otevřenou výzvu zde).

Alokace je stanovena na 2,5 miliardy korun. Pro velké podniky žádající samostatně je z toho na základě zbývajícího limitu EU určeno 100 milionů. Při žádosti ve spolupráci s MSP pak omezení alokace již neplatí.

Poslední, VIII. výzva Aplikace vyvolala rekordní zájem, kvůli kterému musela být alokace zvýšena z 3,7 až na 5,9 miliardy korun. Celkem bylo žádostí za 9,6 miliardy.

 

Výzva programu Inovace

Poslední výzva (výzva IX.) tohoto programu byla vyhlášena a příjem žádostí je možný nejpozději do konce srpna. Další detaily se dozvíte na API (odkaz na otevřenou výzvu zde).

Alokace výzvy je ve výši 1 miliardy korun. Žádat o podporu mohou malé a střední podniky. Velké podniky mohou podporu získat pouze v těch případech, kdy uplatní kód intervence 065 (zaměření projektu na životní prostředí – podmínkou získání podpory prokázání reálných pozitivních změn v nízkouhlíkovém hospodářství a v odolnosti vůči změně klimatu v kontextu zásad oběhového hospodářství).

Výzva musí směřovat do jedné ze čtyř kategorií:
  • produktová inovace (zavedení nového inovovaného produktu či služby – např. nový typ motoru výrobku),
  • procesní inovace (zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb – tedy primárně změna způsobu vytváření produktů nebo služeb, např. přechod na plně automatizovanou linku),
  • organizační inovace (vnitřní změna organizace firemních procesů, jako je zavedení nových metod organizace pracovních povinností a rozhodování za použití nových informačních systémů, které zavádějí a automatizují procesy zaměřené na propojení vědecko-výzkumné aktivity s výrobou) a
  • marketingová inovace (otevření nových trhů neboli využití nových médií nebo technik pro propagaci společnosti nebo nově vyvíjeného produktu či služby).

 Aktuálně otevřené výzvy

OPIK

Zdroj: MPO, časopis OPIK

Další oblasti

Dále se z časopisu dozvíte o prodloužení příjmu žádostí o podporu ve Výzvě Poradenství II až do 31. 12. 2021, o detailech problematiky definice malého a středního podniku a zákoutí jejího prokazování nebo také o nejčastějších chybách žadatelů v zadávání veřejných zakázek při kontrolách na místě.

Všechny čísla OPIK včetně aktuálního naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět