Projev o stavu Unie výzvy pro digitální ekonomiku

Ve středu 15. září 2021 vystoupila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s každoročním projevem o stavu Evropské unie, který se věnoval řadě témat – od pandemie COVID-19 přes klima a energetiku až po digitální ekonomiku a mezinárodní vztahy. Neopomněla zmínit ani důležitost investic do 5G sítí a digitálních dovedností. Níže popisujeme 3 oblasti, které jsou z pohledu dopadů na oblast digitální ekonomiky nejzásadnější.

1) Jednotný digitální trh a technologická suverenita

Jedním z klíčových přínosů Evropské unie pro jednotlivce i firmy je bezesporu jednotný trh, který brzy oslaví výročí 30 let. V tomto ohledu prošel značným vývojem také jednotný digitální trh a čím dál tím více je možné vidět, jak se tyto vzájemně propojují a stírá se tak rozdíl mezi offline a online prostředím. Pro další rozvoj by měly být využity také investice v rámci nástroje NextGenerationEU. Také aktuální pandemická situace ukazuje, že funkční digitální trh je klíčovým předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti EU v mezinárodním srovnání.

Naše obava je, že tyto ambice bývají často spojovány s budováním technologické suverenity. Problémem je, že neexistuje jednotná vize ani definice toho, co pojem technologická suverenita znamená. Nicméně, v mnohých případech slouží jako záminka pro protekcionistickou politiku například znevýhodněním podniků ze zemí mimo EU v technologických projektech, a to ne na základě horší nabídky, ale podle toho, kde má daný podnik nebo jeho matka sídlo.

Souhlasíme s tím, že je důležité investovat do čipů a polovodičů, protože jejich dlouhodobý nedostatek na trhu zpomaluje nebo dokonce zastavuje výrobu nejen v rámci EU. Tyto čipy nejsou jen součástí telefonů a dalších chytrých zařízení, ale v současnosti jsou také nedílnou součástí např. výroby automobilů. Evropa je bohužel závislá na výrobě čipů v Asii a cílem Komise je tuto situaci změnit. Proto se připravuje Akt o čipech (European Chips Act), jehož cílem bude vytvořit nejmodernější evropský čipový ekosystém včetně výroby.

Souhlasíme, že v této oblasti je nezbytné vytvořit i vlastní evropské kapacity. Obecně ale máme za to, že řešením závislosti EU na dovozu ze třetích zemí ve strategických odvětvích není vždy budování vlastních soběstačných evropských kapacit za každou cenu. Pro dosažení rovnováhy mezi otevřeností a odolností je velmi důležitá i podpora diverzifikace dovozu prostřednictvím otevřené obchodní politiky, která umožní firmám rozšířit své dodavatelské řetězce. EU by také měla přispět k vytváření globálních standardů i mechanismu bezpečného sdílení dat mezi důvěryhodnými obchodními partnery,“ komentuje projev Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

2) Kybernetická bezpečnost

Dalším zásadním tématem z digitální oblasti byla kybernetická bezpečnost a rostoucí riziko hybridních a kybernetických hrozeb. Klíčovým aspektem je, že pro ohrožení celého státu, velké firmy, nemocnice nebo jednotlivců není potřeba armáda nebo sofistikovaný nástroj, ale stačí mít pouze notebook nebo chytrý telefon a funkční připojení k internetu. EU má ambice stát se lídrem, a proto bude pracovat na vytvořeni evropské politiky kybernetické obrany, včetně legislativy o společných normách – nového Aktu o kybernetické odolnosti (European Cyber Resilience Act).

Je zjevné, že Komise se nechce spoléhat na jednorázová řešení a přístup ke kybernetické bezpečnosti bude potřeba zakotvit systémově a na všech úrovních. Jsme přesvědčeni, že je potřeba začít u zodpovědnosti a znalostí každého jednotlivce, který má přístup k počítači, zaměřit se na společné mezinárodní standardy a neopomenout spolupráci se spolehlivými partnery, kteří sdílejí evropské hodnoty.

3) Mezinárodní spolupráce

Z pohledu mezinárodní spolupráce bude velmi důležitá činnost nové Transatlantické Rady pro obchod a technologie (EU-US Trade and Technology Council, TTC). Spojené státy americké jsou dle projevu předsedkyně von der Leyenové pro Evropskou unii dlouhodobě klíčovým partnerem.

Strukturovaná spolupráce na konkrétních digitálních tématech by měla být základem nejen pro dohody v oblasti obchodu, ale hlavně také pro vytvoření nového nástroje pro bezpečné transfery dat, které jsou pro firmy na obou stranách Atlantiku klíčovým obchodním nástrojem. Zrušení tzv. štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA způsobilo velkou nejistotu, protože bylo potřeba zrevidovat veškeré firemní vztahy a ujistit se, jestli nastavené procesy předávání dat splňují podmínky, které zůstaly v platnosti – zejména se jednalo o kombinaci GDPR a standardních smluvních doložek. To si v mnoha případech vyžádalo i nemalé investice. Proto by bylo velmi žádoucí, aby Evropská unie naplno využila potenciálu, který TTC přináší a aktivně usilovala o vytvoření nového nástroje.

Celý projev je k dispozici zde. Svaz bude aktivně sledovat vývoj v jednotlivých oblastech a bude o něm své členy informovat.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět