Mezinárodní trénink našich zaměstnanců

SP ČR se aktivně  zapojil do tréninku Akademie pro mladé profesionály zaměstnavatelských orgnizací

Složitost regulací a procesů, omezené kapacity, potřeba jednání s veřejnými institucemi – zaměstnavatelské svazy se denně potýkají s komplikovanými tématy podnikatelského prostředí na národní i evropské/mezinárodní úrovni. Zaměstnanci sekce hospodářské politiky SP ČR se zapojili do programu „Akademie pro mladé profesionály zaměstnavatelských organizací“, který představuje příležitost setkávání se s kolegy v Evropě a získání zkušeností a znalostí ohledně fungování jiných zaměstnavatelských organizací.
Cílem programu je „trénink“ vyjednávání a prosazování opatření na podporu podnikatelského prostředí. Odborná stránka je jen jednou z podmínek k úspěchu. Při obhajobě zájmů podnikatelů patří mezi potřebné schopnosti zaměstnanců zaměstnavatelské organizace například schopnost odhalit
a definovat problém, nalézt „správné argumenty“, navrhnout konkrétní řešení, umět oslovit „správné“ instituce a ve „správný“ čas. Navázání kontaktů se zahraničními podnikatelskými Svazy a trénink simulace modelových scénářů tak pomáhá zvyšovat kvalitu/schopnosti zaměstnanců SP ČR.
Program je hrazen EU a probíhá v mezinárodním školicím středisku (ITCILO) ve spolupráci s BUSINESSEUROPE, jehož je SP ČR členem.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět