Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Oživení ekonomiky pokračuje, potvrzuje šetření mezi firmami za první čtvrtletí 2015

Vybrané shrnující komentáře k  výsledkům pravidelného šetření SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky (výsledky šetření za 1. čtvrtletí 2015):

·         Míra využití výrobních kapacit (“vážený průměr”) se v prvním čtvrtletí pohybovala na velmi solidní úrovni 84,4 %.

·         Průzkum sice nehovoří o hodnotách a tempu zakázek, ale výsledek indikuje pokračování kladných hodnot jejich vývoje – tedy pokračování růstu poptávky.

·         V souladu s výsledky šetření lze potvrdit předpoklad naší makroekonomické predikce ohledně pokračování nárůstu investiční aktivity v příštích 6 měsících a zejména pak v druhé polovině roku 2015.

·         Tuzemské společnosti otázku získávání externích zdrojů nevidí jako bariéru pro jejich investice. Většina respondentů hodnotila dostupnost bankovních úvěrů jako velmi dobrou či standardní a pro následujících 12 měsíců se očekává mírné zlepšení.

·         Firmy zůstávají ohledně vývoje zaměstnanosti jednak mírnými optimisty a jednak opatrní. Očekáváme, že zaměstnanost mírně v ekonomice dále poroste.

·         Firmy neočekávají, že by mohly promítnout růst cen vstupů úměrně do cen jejich výstupů. Neočekávají ani výraznější možnosti nárůstu cen produkce.

·         Při hodnocení podnikatelského prostředí nejvíce firmy vnímaly zhoršení u faktoru byrokracie a úrovně legislativy.
Podrobnější informace, komentáře či grafické znázornění vybraných výsledků (cenový vývoj, trh práce, zakázky, investice, faktory růstu) najdete v prezentaci.

Časové řady výsledků na jednotlivé otázky naleznete v databázi ČNB.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět