Výsledky šetření SP ČR a ČNB ve 4Q 2014

Šetření SP ČR a ČNB mezi firmami zjistilo posilování kondice firem.

 

Rok 2015 by měl být rokem narůstajícího optimismu a zlepšující se kondice tuzemských firem. Potvrzuje to společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a České národní banky, uskutečněné koncem loňského roku mezi členskými firmami SP ČR. „Firmy očekávají růst zakázek, investic a zaměstnanosti. Šetření povrdilo, že průmyslu se vrací optimismus,“ uvedl k šetření viceprezident SP ČR Radek Špicar.

Jedním z příznivých trendů je vývoj zakázek, jehož zvýšení očekává v prvním čtvrtletí více jak pětina firem a ve druhém čtvrtletí 2015 již téměř třetina firem, přičemž zhruba 60 % nepředpokládá změnu. Firmy i v letošním roce chystají restrukturalizační opatření, tím hlavním je v „restrukturalizačním mixu“ snižování nákladů (73 % firem), ale také zvyšování produktivity práce (61 % firem), hledání nových trhů (55 % firem). Zhruba třetina plánuje investice do inovací.

Firmy hledají nové trhy intenzivněji než v předešlých letech, a to i přesto, že EU zůstává klíčovým trhem a firmy nechtějí ztratit ruský trh. Výrazně se zvýšil podíl firem, které plánují zvýšení investic. Jestliže v polovině roku 2014 to bylo zhruba 36 % firem, koncem loňského roku již téměř polovina respondentů (48 %) avizuje zvýšení investic pro nadcházejících 12 měsíců. Stále více firem začíná totiž realizovat odkládané některé i menší investice. „Firmy jsou v investování aktivnější, než tomu bylo v předchozích letech. Jde i o investice, které mají podpořit jejich růst, neboť se chystají investovat do výroby, rozšíření výrobních kapacit či zvýšení efektivnosti,“ uvedl Radek Špicar.

Zlepšující se kondice firem se odrazí i v nárůstu průměrné nominální mzdy. Podle zjištění SP ČR to je pro letošní rok v průměru o zhruba 1,75 %. „Průměr neodráží kondici jednotlivých odvětví a firem či výsledky mzdových vyjednávání. U konkrétních firem může být mzdový vývoj zcela odlišný,“ uvedl Radek Špicar.

Vývoj nahrává i mírnému zlepšování situace na trhu práce. Nepůjde však o výrazný obrat a masové nabírání pracovníků. Pro rok 2015 by zaměstnanost v existujících podnicích mohla mírně vzrůst o necelé 1,5 %.

Podnikatelské prostředí

Šetření zjišťovalo i názor zaměstnavatelů na stav podnikatelského prostřeedí. Tradičně poměrně skeptické nálady zástupců firem se potvrdily i koncem roku. Zejména se respondenti kriticky vyjadřují k úrovni legislativy a stavu byrokracie - jejich zhoršení uvádí 23%, respektive 22 % respondentů. Problém je také vymahatelnost práva, kde o něco více než desetina firem hovoří o zhoršení situace, přičemž přibližně čtyři pětiny firem označují stav ve srovnání před rokem za nezměněný.

Prezentace šetření ZDE

kategorie Z hospodářské politiky
zpět