Seznámení firem s kontrolním hlášením

hlášení

Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal 28. července praktické školení ke kontrolnímu hlášení DPH, které vláda zavádí v rámci boje proti daňovým únikům.

Svaz s tímto opatřením, které přinese dodatečnou administrativní zátěž i poctivým podnikům, nesouhlasil, nicméně v tuto chvíli již bylo schválené a podniky se na něj musí připravit. Svaz se proto snaží s Ministerstvem financí (MF) a Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) aktivně komunikovat, poskytovat náměty a vzájemně si vyměňovat informace tak, aby negativní dopady na poctivé podniky byly co nejnižší. Z tohoto pohledu lze hodnotit spolupráci s MF a GFŘ pozitivně. Jedním z našich požadavků bylo a je i zajištění dostatečné osvěty a včasné přípravy, neboť přenastavení systémů bude nějakou dobu trvat a ne ve všech firmách bude jednoduché. Kontrolní hlášení bude povinné od 1.1.2016.

Seminář byl jedním z kroků komunikace firem a GFŘ, kde podnikům byly zástupci finanční správy představeny praktické detaily. Následná diskuse byla vnímána mimo jiné jako cesta podnětů pro případné upřesnění informačních stránek finanční správy. Rádi bychom, aby se dané informace dostaly k co největšímu množství podniků.

Základní informace, formulář či strukturu podání naleznete na stránkách finanční správy.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět