Kontrolní hlášení se blíží

Znovu připomínáme zavedení nové povinnosti pro plátce daně z přidané hodnoty od 1.1.2016.


Svaz s tímto opatřením, které přinese dodatečnou administrativní zátěž i poctivým podnikům, nesouhlasil, nicméně v tuto chvíli již bylo schválené a podniky se na něj musí připravit. Nadále budeme požadovat například vyhodnocování fungování systému či možnost určitého „tolerančního období“ ze strany finanční správy. Některé další konkrétní požadavky naleznete i v principech a požadavcích Svazu v oblasti daní.

Bližší informace:

kategorie Z hospodářské politiky
zpět