Informace o elektronické evidenci tržeb

Zástupci Ministerstva financí (MF) a finanční správy (FS) informují v rámci osvěty o evidence tržeb.

 

V rámci konference k Elektronické evidenci tržeb dne 19. února 2016, která proběhla souběžně s veletrhem TOP GASTRO & HOTEL, byly představeny základní informace, včetně diskuse nad praktickými otázkami od podnikajících subjektů. Svaz vítá osvětové aktivity, které pomáhají ozřejmit dílčí nejasnosti. Kromě osvěty bude důležité naplnění harmonogramu technické realizace, kde za klíčové požadujeme zveřejnění technického zadání a dostupnosti parametrů softwaru nejpozději v dubnu.

MF a FS zdůraznily, že se jedná o další ze zaváděných nástrojů v rámci boje proti daňovým únikům, který využívá dnešní technologické možnosti a v řadě parametrů je dokonce jednodušší než chorvatský. Z praktických aspektů systému evidence tržeb byly zmíněny například informace o podobě účtenky, postupu při technických problémech, vazbě na jiné systémy či plány o dostupnosti softwaru a testovacích verzí.

Svaz požaduje, aby kromě zavádění celé řady nástrojů na boj proti daňovým únikům MF věnovalo větší úsilí i krokům ke zjednodušení daňového systému pro poctivé daňové subjekty.

Základní informace lze nalézt v prezentacích z konference:

A. Schillerová: Aktuálně o elektronické evidenci tržeb v ČR

M. Janeček: Elektronická evidence tržeb v praxi podnikatele

H. Weisl, J. Jiroušek: Technické aspekty EET

Další informace jsou dostupné také na stránkách Finanční správy či na stránkách Asociace malých a středních podniků

 

kategorie Z hospodářské politiky
zpět