Z programu jednání vlády 21. března


  • Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  •  Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Věcný záměr zákona upravujícího ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let
  • Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů
  • Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 2016 až 202

kategorie Z hospodářské politiky
zpět