Finanční správa: "Jak na podání kontrolního hlášení"

Finanční správa se snaží reagovat na první zkušenosti a dotazy podnikatelské sféry a aktualizuje informační materiály.

 

Nově byl vydán materiál "Jak na podání Kontrolního hlášení - Vybrané oblasti pro správné a snadné vyplnění kontrolního hlášení (nejen pro fyzické osoby - čtvrtletní plátce daně)", který obsahuje dílčí informace vybrané na základě dosavadních zkušeností z předchozích podání. Kompletní informace jsou obsaženy v Pokynech k vyplnění kontrolního hlášení a na internetu Finanční správy.

Zavedení kontrolního hlášení DPH znamenalo v prvních měsících dodatečnou zátěž pro řadu podniků.

Svaz několikrát upozornil, že podniky rozhodně nevnímaly zavedení kontrolního hlášení jako "bez nákladů a úprav". Ze získaných reakcí firmy například poukazovaly na administrativní, časovou a finanční náročnost procesu a že se po praktických zkušenostech neztotožňují s názorem tvůrců kontrolního hlášení, že údaje obsažené v KH už daňový subjekt v databázích má, takže nic vlastně není potřeba upravovat. Celkové zhodnocení tohoto nového opatření, včetně slibovaných přínosů, bude ale možné až s určitým časovým odstupem.

 

Výběr daní v letošním roce sice v prvním čtvrtletí narostl, ale jako hlavní faktor vidí Svaz vývoj ekonomiky. Finanční správa tvrdí, že nárůst ve výběru DPH dosáhl v prvním čtvrtletí 5,23 % (3,8 mld. Kč) a byl způsoben zavedením kontrolního hlášení. Kontrolní hlášení ale v prvním čtvrtletí teprve „nabíhalo“, kde první hlášení se podávala v únoru a za čtvrtletní plátce jsou podávána v dubnu. Ministerstvo financí samo ve své tiskové zprávě k plnění státního rozpočtu (výběr DPH za leden až březen vzrostl o 4,2 %, tj. o 3,03 mld. Kč) uvádí, že „nárůst příjmů z DPH plyne zejména z pozitivního ekonomického vývoje, konkrétně pak díky růstu výdajů domácností a vlády“. Svaz efekt kontrolního hlášení nevylučuje, ale zdůrazňujeme, že to není jediný a většinový faktor. I při hrubém makroekonomickém propočtu (vlastní propočet) za opravdu velmi konzervativních předpokladů polovičního růstu výdajů domácností oproti minulému roku a minimálních investic v domácí ekonomice by minimálně větší polovina nárůstu příjmů státu z DPH plynula z ekonomických výsledků, nikoliv z kontrolního hlášení.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět