Zkušenosti podnikatelů s kontrolním hlášením

Plná verze odpovědi pro Mladou frontu k dopadům kontrolního hlášení DPH (KH) na podnikatele.

Většina našich firem přechod zvládla a nezaznamenáváme výraznější problémy s podáváním kontrolního hlášení jako takovým. Firmy je nutné za toto pochválit.

Nicméně firmy často poukazují na administrativní, časovou a finanční náročnost procesu přípravy jak ze strany finančního/daňového oddělení, tak ze strany softwarových úprav. Po praktických zkušenostech se řada firem neztotožňuje s názorem tvůrců KH, že všechny údaje obsažené v KH už daňový subjekt v databázích má, takže vlastně vůbec nic nebylo potřeba upravovat. Dle našeho letošního průzkumu k časové náročnosti daňových povinností vnímá většina firemv posledních letech zhoršení administrativní náročnosti a kontrolní hlášení k tomu přispělo. Nyní ale komunikujeme s ministerstvem financí (MF) o krocích a opatřeních, které by měly podnikatelům také přinést nějaké výhody. S MF a finanční správou (FS) jsme také byli v kontaktu a dle vyjádření MF i Generálního finančního ředitelství dostala FS jasné zadání, aby maximálně vstřícně komunikovala s daňovými plátci a řešila problémy primárně klientskou cestou, nikoliv restrikcemi a formálními výzvami. Takto jsme o to za firmy nejen my žádali a tento přístup vítáme. Zaznamenali jsme samozřejmě pár individuálních případů, kdy postup finanční správy byl nepřiměřeně zatěžující a některé sliby z výhod KH naplněny nebyly, ale je zde ochota MF a FS se o těchto dílčích případech bavit a řešit je.

Stále také chceme, aby byly vidět i slibované výhody z KH, tedy aby například kontroly byly opravdu více cílené a poctivé subjekty byly méně obtěžovány. MF a FS slibuje, že pracují na analytice, která by tomuto měla pomoci.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět