Průmysl v květnu 2015

Průmyslová produkce nadále rostla, hodnota růstu produkce a zakázek ale nikterak výrazná není

Schválen program TRIO a rozpočet na VaVaI

Vláda schválila program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Trio a návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018 ve
výši 28,6 miliardy korun - detailněji viz odkaz