Zavřít

Konferenci zahájil Radek Špicar

2/8
„Dnes jsou naše firmy denně bombardovány spoustou vzdělávacích nabídek, aniž by bylo zřejmé, která z nich by mohla firmě pomoci. Připomíná to hledání jehly v kupce sena. My jsme se rozhodli trend otočit a nejdříve se firem zeptat, co opravdu v oblasti vnitropodnikového vzdělávání potřebují, a pak najít nejvhodnější programy a lektory, kteří jsou schopni toto zadání naplnit“, řekl viceprezident SP ČR Radek Špicar.