Svaz průmyslu na tripartitě

Firmy potřebují své peníze využít pro svůj další rozvoj, a ne splácet přebujelou státní administrativu.