Priority a požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic naleznete zde

 

Na nastavení kohezní politiky po roce 2020 se již pracuje

Evropská komise (EK) představila návrh obecného nařízení ke kohezní politice v květnu tohoto roku. Tím se zintenzivnily debaty a práce na prioritách a celkovém nastavení také na národní úrovni. Svaz se rovněž zapojuje a prosazuje efektivnější opatření podporující podniky.

Stanovisko k novele zákona o investičních pobídkách (2018)

Svaz podporuje změnu systému investičních pobídek a vítá větší podporu technologických center, výzkumu a vývoje. Mezi další pozitivní změny patří možnost flexibilního zaměstnávání či odstranění podmínky vytvoření nových pracovních míst ve výrobě. Svaz zároveň navrhuje řadu upřesnění.