Stanovisko k návrhu změny zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil zásadní připomínky k návrhu změny zákona č. 58/1995 Sb., který řeší pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Především odmítáme snahu o navýšení politické kontroly nad EGAP a ČEB, nepřejme si změnu lhůty na navýšení primárního kapitálu EGAP z 6 na 36 měsíců a navrhuje stanovit zákonem pevnou minimální spodní hranici pojistné kapacity EGAP.

Stanovisko k vykazování připravenosti na přijetí eura

„Návrh na změnu některých usnesení vlád“, konkrétně jde o stanovisko SP ČR k revizi usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1510 o institucionálním zajištění zavedení eura v České republice, ve kterém se plánuje zrušit úkol „III. 1. c)“.

ČNB znovu zvýšila úrokové sazby

ČNB zvýšila 2T repo sazbu na 1,75 %. Sazby se zvyšují v době, kdy jim rostou náklady, protože rostou mzdy, zdražují se energie a další dodavatelské ceny.

ČNB v září opět zvýšila základní úrokové sazby

ČNB dnes opět zvýšila základní úrokové sazby, k růstu došlo i během minulého srpnového zasedání rady (tehdy jsme komentovali zvýšení zde). V současné době je tak dvoutýdenní repo sazba na úrovni 1,5 %, na 2,5 % vzrostla lombardní sazba a diskontní sazba se zvýšila na 0,5 %.