Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu nařízení o ePrivacy

Svaz připravil stanovisko k probíhajícím jednáním k návrhu nařízení ePrivacy. Děkujeme zástupcům ČR, že se zasazují o technologicky přívětivá pravidla.

Dohoda nad digitální daní zatím není, Svaz průmyslu to vítá

Ministři financí EU na jednání ECOFIN 4. 12. 2018 nedospěli k závěru, jak daňově postihnout digitální oblast. Je zřejmé, že digitální daň není dostatečně připravena. Svaz předložené návrhy považuje za celkově rizikové a požaduje primárně celosvětové kompromisní řešení, které neohrozí vývoj moderních technologií v Evropě.

Rizika digitálních daní a možná řešení

Chápeme snahu daňový systém přizpůsobit novým trendům, mezi něž patří digitalizace. Digitální ekonomika prostupuje všemi sektory a varujeme před jednoduchým nesystémovým řešením zavádění nových daní.