Indie a její ekonomika v době šíření koronaviru

Ve světle pokračující epidemie koronaviru je zřejmé, že státní opatření proti šíření nákazy budou mít negativní dopad na indické hospodářství. Analýza Velvyslanectví ČR v Dillí přináší aktuální přehled.

Analýza kolektivního vyjednávání

V rámci projektu „Posilování sociálního dialogu“ provedl SP ČR analýzu kolektivního vyjednávání. Cílem této analýzy bylo získat komplexní informace o kolektivním vyjednávání na úrovni kolektivních smluv vyššího stupně, včetně obsahu kolektivních smluv, tj. dojednaných závazků a jejich naplňování.