Priority a požadavky SP ČR v oblasti daní a pojistného nalezenete zde.

 

Zapojili jsme se do konzultace OECD k digitálnímu zdanění

Svaz průmyslu a dopravy ČR se aktivně zapojuje do konzultací OECD. Konkrétně se zapojil do konzultace v rámci prvního pilíře („Unified approach“), tedy tzv. jednotného přístupu ke zdanění digitálních aktivit, ve kterém OECD nastiňuje směr možného koordinovaného mezinárodního řešení na základě připravovaného konsensu v členských zemích OECD.

Názor Svazu na aktuální úvahy o digitálním zdanění

Nebráníme se diskuzi nad přenastavením systému zdanění, ale z pohledu firem a z podstaty digitální oblasti je vhodné hledat celosvětové nastavení. V článku uvádíme náš názor na první nástin parametrů digi daně, který představilo MF.