Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Vyšlo další číslo časopisu OPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo pátý díl zpravodaje "OPIK" pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podnikatelé v něm naleznou praktické rady, informace o výzvách, novinky, zkušenosti žadatelů a důležité kontakty.

Stanovisko k návrhu zákona o metrologii

Domníváme se, že se předkladatel nezabýval otázkou realizovatelnosti některých navrhovaných opatření, protože splnění řady povinností, ukládaných předloženým materiálem, není možné z technických důvodů uskutečnit do nabytí účinnosti tohoto zákona. Další návrhy pak omezují konkurenci na trhu či jsou v rozporu s principem vnitřního trhu.

Stanovisko Svazu ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+

SP ČR vnímá materiál jako krok k řešení regionálních disparit a lokálních problémů. Materiál je vyvážený a relevantní po stránce obsahové a zabývá se aktuálními výzvami, které již jsou či v budoucnu budou palčivé až existenční.