Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Oblast energetiky a elektrotechniky vykazuje podprůměrnou míru nezaměstnanosti, zaměstnavatelům v Jihočeském kraji ale chybí kvalifikovaní pracovníci

Analýza provedená v Jihočeském kraji ukázala, že v posledních třech letech dochází v oborech elektrotechniky a energetiky ke značnému meziročnímu poklesu počtu absolventů. S ohledem na budoucnost je alarmující, že v minulých čtyřech letech stagnuje i celkový počet žáků odcházejících ze základních škol do elektrotechnických oborů na úrovni 5,3 až 5,6 % (ještě v roce 2007 toto číslo činilo 8,3 %).

Stanovisko k návrhu vyhlášky o "zúčtování" POZE

Stanovisko k návrhu vyhlášky " o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)".

Stanovisko k materiálu Plynovod STORK II

Stanovisko SP ČR k materiálu „Plynovod STORK II jako významná součást Severojižního plynárenského propojení zvyšujícího energetickou bezpečnost České republiky v oblasti dodávek zemního plynu“.

Stanovisko k návrhu zákona o POZE

Stanovisko SP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony  .