550. Plenární zasedání EHSV o politických prioritách Komise

Ve dnech 19. - 21. 2. 2020 se v Bruselu konalo 550. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Hostem zasedání byl Guy Ryder, generální tajemník Mezinárodní organizace práce, který se účastnil diskuse na téma Budoucnost světa práce a evropský pilíř sociálních práv.

548. Plenární zasedání EHSV o mezinárodním partnerství

Ve dnech 11. – 12. 2019 se v Bruselu konalo 548. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Ústředním bodem programu byla prezentace stanoviska „Vnější pomoc, investice a obchod jakožto nástroje pro omezení příčin ekonomické migrace se zvláštním zaměřením na Afriku.“