Níže uvádíme seznam článků, které se vztahují k regionu Královéhradeckého kraje. V případě zájmu o spolupráci či dotazy k plánovaným či realizovaným aktivitám se obracejte na pracovníky regionálního zastoupení.

Kontakt na Regionální zastoupení pro Královéhradecký a Liberecký kraj zde.

 

Setkání minitýmů KAPu v Hradci Králové

V pondělí 10.10.2016 proběhlo další z mnoha setkání minitýmů  platformy „Vzdělávání pro život“ složených ze zástupců škol a zaměstnavatelů, kteří se podílejí na přípravě významného projektu Krajského akčního plánu. Cílem setkání bylo probrat připomínky k analytické, návrhové a prioritizační kapitole dokumentu KAP. Hosty byli i odborní garanti polytechnického vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů z Národního ústavu vzdělávání.

Pracovní setkání aktérů Regionální sektorové dohody pro strojírenství v Královehradeckém kraji

Dne 21. září 2016 se v Hradci Králové uskutečnilo pracovní setkání signatářů Regionální sektorové dohody pro Královehradecký kraj v oblasti strojírenství.  Na programu setkání bylo zhodnocení realizace RSD, plán a návrh dalších aktivit na podporu technického vzdělávání a diskuze aktérů k efektivním formám spolupráce zaměstnavatelů a středních škol.

Podepsán Pakt zaměstnanosti Královehradeckého kraje

Pakt se stává novou platformou pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje.