Výročí 60 let založení Business at OECD (BIAC)

Svaz průmyslu a dopravy ČR se v roce 1996 stal členem Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC), poradního orgánu zaměstnavatelských a podnikatelských svazů při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

PŘEHLED OČEKÁVANÝCH UDÁLOSTÍ

Přehled očekávaných iniciativ Evropské komise a akcí v oblasti evropských záležitostí a mezinárodních organizací zpracovaný Sekcí mezinárodních vztahů a přehled dění v institucích EU připravovaný CEBRE. Přehled je průběžně aktualizován.