Stanovisko k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR

STANOVISKO K NÁVRHU PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR NA OBDOBÍ 2014 - 2024 K materiálu Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2015 – 2024 (verze pro VPŘ k 30.4.2014, dále jen POH uplatňuje SP ČR následující připomínky:.