Mýty a fakta o podpoře obnovitelných a dalších zdrojů

Zastavení legitimně a právně vymahatelné podpory by ohrozilo či poškodilo pracovní místa, provozovatele zdrojů, bankovní sektor, plnění klimaticko-energetických cílů, investiční klima a v konečném důsledku i stabilitu energetického sektoru.

Veřejná konzultace k hodnocení směrnice o energetické účinnosti

4. listopadu 2015 byla spuštěna veřejná konzultace Evropské komise na téma hodnocení směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (Energy Efficiency Directive, EED). Ve světle revize chystané EED, plánované na druhou polovinu letošního roku v kontextu klimaticko-energetických cílů pro rok 2030, se  konzultace zaměřuje především na oblasti systémů povinného zvyšování energetické účinnosti (EEOSs), měření energie, údaje na fakturách za energie, financování energetické účinnosti a další.