Registr skutečných majitelů právnických osob

V návaznosti na směrnice EU byla projednána a přijata novela zákona 253/2008 Sb., jejíž součástí byla i novela zákona o veřejných rejstřících, jejichž součástí se stane registr skutečných majitelů právnických osob.

Prokazování původu majetku

Od 1. prosince 2016 platí zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (dále jen „zákon o prokazování původu majetku“).

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) - lhůta

MPSV se na Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) obrátilo s dotazem, zda by firmám nevadila změna lhůty - z nynějšího " 30. dubna" na " konec února" - odevzdání ELDP. SP ČR oslovilo s tímto dotazem členskou základnu. Zaměstnavatelé ve většině případů vyjádřili nesouhlas s tímto návrhem, z důvodu velké administrativní zátěže mzdových účtáren a personalistů v 1. čtvrtletí roku.