Nástroje evropského sociálního dialogu

9 let spolupráce, 39 seminářů, 600 účastníků - bilance aktivit na posílení sociálního dialogu v Evropě a implementace společných autonomních dohod a akčních plánů.

Regiony v centru dění

Svaz průmyslu a dopravy ČR partnerem v projektu na podporu sociálního dialogu "REGIONY V CENTRU DĚNÍ".