Analýza kolektivního vyjednávání

V rámci projektu „Posilování sociálního dialogu“ provedl SP ČR analýzu kolektivního vyjednávání. Cílem této analýzy bylo získat komplexní informace o kolektivním vyjednávání na úrovni kolektivních smluv vyššího stupně, včetně obsahu kolektivních smluv, tj. dojednaných závazků a jejich naplňování.