Seminář o dodávkách do tendrů OSN

Každoroční seminář se letos uskuteční ve dnech 27. - 28. dubna v New Yorku.

Letos bude účast českých firem podpořena z projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

Invitation to tender

Strengthening CBRN waste management capabilities in South-East and Eastern European countries.